Rada Rodziców

Drukuj
Skład Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rad klasowych. Zarząd Rady Rodziców zostaje wybrany na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym.
Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
 
1. Kamila Lisowska - Lebioda - przewodnicząca

2. Anna Horowska - Staszek - zastępca

3. Anna Wiśniewska - skarbnik

Komisja Rewizyjna

1. Małgorzata Tchórzka

2. Beata Wojciechowska