godlo polski.svg

Zebrania z rodzicami

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 09, wrzesień 2013 Opublikowano

Harmonogram spotkań z rodzicami kl. I - VII i Radą Rodziców:

       04.09.2017r.

Zebranie z Radą Rodziców

 

       13.09.2017r.

Zebranie organizacyjne.

 

       25.10.2017r.

Dzień otwarty szkoły. Indywidualne rozmowy z nauczycielami.

 

       13.12.2017r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów. Przewidywane oceny śródroczne.

 

       10.01.2018r.

Zebranie ogólne. Wystawione oceny śródroczne. Sprawy bieżące.

 

       07.03.2018r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów.

 

       11.04.2018r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów.

 

       16.05.2018r.

Przewidywane oceny roczne.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w Oddziale Przedszkolnym:

    04.09.2017r.                 

Zebranie z Radą Rodziców.

 

    13.09.2017r.

Zebranie organizacyjne.

    25.10.2017r.

Omówienie diagnozy wstępnej. Sprawy bieżące.

    13.12.2017r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne. Jasełka – występ dzieci z OP.

    07.03.2018r.

Zebranie ogólne. Sprawy bieżące, efekty edukacyjne.

    marzec/kwiecień                 2018r.

Dzień otwarty, zapisy do Oddziału Przedszkolnego.

    25.04.2018r.

Zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

                             

                                             

 

 

                                                                                           

Wednesday the 18th. Custom text here.