O nas

 

szkola


Publiczna Szkoła Podstawowa w Konikowie rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1946/47 w budynku nr 13, gdzie obecnie mieści się sklep spożywczy. Jednym z pierwszych kierowników tej szkoły był Zenon Szulchan. Zajęcia odbywały się w systemie zmianowym w 4 salach lekcyjnych.
1 września 1958 r. oddano do użytku nowy (obecny) obiekt szkoły, gdzie oprócz 6 sal lekcyjnych, małej sali gimnastycznej i kuchni mieściły się dwa mieszkania nauczycielskie.

W 1974 r. Szkoła Podstawowa w Konikowie przestała istnieć jako samodzielna placówka oświatowa, a jej budynek stał się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Świeszynie. Od tego roku w Konikowie uczyły się dzieci z klas I-III. W 1984 r. konikowski budynek został włączony do Szkoły Podstawowej w Świeszynie i nadal służył uczniom klas młodszych oraz dzieciom z oddziału przedszkolnego. Sytuacja ta trwała również od 1 lipca 1995 r., kiedy to na mocy Uchwały Rady Gminy w Świeszynie z 8 marca1995 r. szkoły w gminie Świeszyno przejął samorząd.

Z dniem 1 września 1999 r. Rada Gminy w Świeszynie w Uchwale z dnia
10 marca 1999 r. powołała do istnienia sześcioklasową
Szkołę Podstawową w Konikowie z Oddziałem Przedszkolnym.
Jej pierwszym dyrektorem była mgr Małgorzata Serocka-Pinczak.

Od 16 marca 2011 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno
dyrektorem została mgr Dorota Nitka.

Kieruje ona zespołem 16 nauczycieli i 5 pracowników obsługi.

Archiwa