Uczniowie

 
 Oddział Przedszkolny  wychowawca  Marlena Łuczak
 
 kl. I – wychowawca – Dorota Tomczyk
 
 kl. II  –  wychowawca – Ewa Pawlik
 
 kl. III  –  wychowawca – Urszula Kasztelan
 
 kl. IV   wychowawca – Katarzyna Nadolska
 
 kl. V – wychowawca – Bożena Kazimierska
 
 kl. VI  – wychowawca – Krystyna Tarnowska
 
 kl. VII  – wychowawca – Bartłomiej Kuniczuk
 
 kl. VIII  – wychowawca – Cezary Czenko
Archiwa