Mali studenci – KUD

Mali studenci – KUD

19 października 2013r. (w sobotę) uczniowie z klasy II i III rozpoczęli nowy etap edukacji w prestiżowej uczelni Politechniki Koszalińskiej na wydziale Koszalińskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Wraz ze swymi wychowawczyniami, panią Dorotą Tomczyk i panią Ewą Pawlik, wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014.

Po wysłuchaniu studenckiej pieśni  Gaudeamus igitur (łac. Radujmy się więc) oraz hymnu państwowego, w obecności rektora uczelni, złożyli ślubowanie i stali się prawdziwymi studentami.

Z ogromną powagą ślubowali:

  • godnie nosić miano Kud – ka,
  • zdobywać wiedzę oraz poszerzać swoje zainteresowania,
  • przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia,
  • dbać o honor uczelni i godnie ją reprezentować!

KUD to świetny pomysł na zajęcia dla małych naukowców, a także dla trochę większych dzieci. Ma on przez naukę, w formie zabawy, rozwijać dziecięcą ciekawość, intelekt, odpowiadać na nurtujące dzieci pytania.

Każdy student dostał indeks, a na koniec semestru otrzyma dyplom Koszalińskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Inauguracyjny wykład nosił tytuł  – Technicznych ciekawostek kilka – i prowadzony był przez mgr inż. Kazimierza Kamińskiego. Wykładowca w niezmiernie ciekawy sposób przedstawił uczestnikom wiele zagadnień technicznych, z którymi spotykamy się na co dzień, a nie mamy świadomości ich znaczenia dla otaczającej nas rzeczywistości. Mali studenci słuchali wykładu z wielkim zainteresowaniem i brali udział w kilku eksperymentach.  

Rodzice natomiast nie uczestniczyli w zajęciach, ale mogli oglądać transmisję z wykładu w sali obok.

komˇrka 2012-13 323

komˇrka 2012-13 343

komˇrka 2012-13 348

 

Małe KUD – ki znów na zajęciach!

7 grudnia 2013 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Konikowie odbyły trzecie już spotkanie edukacyjne na Koszalińskiej Politechnice. Zajęcia były wyjątkowe, gdyż mikołajkowe. Wszyscy uczestnicy wrócili do domów nie tylko z większą wiedzą, lecz także z prezentami
i wspaniałymi pomysłami nowych zabaw i tańców. Tematem przewodnim spotkania był „Mikołaj na sportowo” czyli poznawanie różnych dyscyplin sportu zimowego. Było więc popularne saneczkarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, ale także biathlon,
short track, hokej na lodzie i wiele innych. Nasi mali studenci wykazali się rozległą znajomością tematu, czego dowodem był udział w quizie zorganizowanym przez prowadzących. Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe, które przysporzyły im wiele radości. Niezaprzeczalnie jednak najlepiej bawiły się przy muzyce, tańcząc i śpiewając z Mikołajem. Ukoronowaniem spotkania były drobne upominki otrzymane z rąk Śnieżynek. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia Koszalińskiego Uniwersytetu Dziecięcego i zachęcamy naszych rówieśników do rozwijania swych zainteresowań i talentów w podobny do nas sposób.

 

                                                                                                Opracowanie: Dorota Tomczyk

 

 

 

Archiwa
Skip to content