Ślubowanie i Pasowanie na ucznia

Uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na ucznia klasy I – 18 listopada 2013r.

18 listopada odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na ucznia dzieci z klasy pierwszej. Po tygodniach prób i przygotowań uczniowie klasy pierwszej, dumni choć lekko stremowani, zadebiutowali w szkolnych występach prezentując przygotowane wiersze oraz piosenki. Po programie artystycznym dzieci ślubowały być sumiennymi, pilnymi uczniami i obiecywały swoją postawą i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Widząc zaangażowanie i doceniając występy dzieci Pani Dyrektor uznała, że są one gotowe aby przyjąć je do grona uczniowskiej społeczności i dokonała uroczystego pasowania. Na zakończenie uczniowie klasy drugiej serdecznie powitali swoich młodszych kolegów oferując przyjaźń, dobrą radę oraz pomocną dłoń w razie trudności. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, nie zabrakło upominków, pamiątkowych zdjęć i słodkiego poczęstunku w sali. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie i dzielenie razem z nami tej radosnej chwili.

Aleksandra Tuziak

pasowanie1

pasowanie3

pasowanie4

pasowanie6

Archiwa