Rekolekcje w szkole

Organizacja rekolekcji w SP im. W. Szymborskiej w dniach 24.03-26.03.2014r.

Przyjazd uczniów do szkoły na godz. 8.00, wyjazd uczniów ze szkoły do domu
o godz. 11.00.

Odział Przedszkolny pracuje wg planu. Powrót dzieci do domu o godz. 13.30.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem do 15.30. Dzieci ze świetlicy odbierają indywidualnie rodzice.

Uczniowie klasy 6 mają dodatkowe zajęcia do godz. 13.30. Powrót uczniów autobusem szkolnym o godz. 13.30

O wszelkich zmianach rodzice będą informowani na bieżąco pisemnie.

Archiwa