W świecie muzyki

Uczniowie z Konikowa w świecie filmowej muzyki i dźwięku

Dnia 17 marca 2014r. uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Konikowie odbyli fascynującą wycieczkę w „filmową przeszłość”. W trakcie multimedialnej lekcji filmowej mającej miejsce w koszalińskim kinie „Kryterium” dzieci poznały historię kina. Były w niej pierwsze filmy, pierwsze animacje – filmy nieme, pierwsze filmy z dźwiękiem i pierwsze animacje z dźwiękiem. Podczas tej nietypowej lekcji uczniowie poznali nie tylko historię muzyki i dźwięku, lecz także rolę, jaką odgrywają w filmie. W drugiej części spotkania wszyscy zostali zaproszeni na projekcję filmu „Przygoda w Paryżu”, która dostarczyła nam wielu, niezapomnianych emocji i wrażeń.

Archiwa