Pan Gustaw i jego goście w SP Konikowo

koncert maj


koncert maj1


Pan Gustaw i jego goście w SP Konikowo

 

Po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Konikowie miały możliwość odbycia bliskiego spotkania z muzyką. 6 maja 2014r. zagościł w szkole Pan Gustaw, który udowodnił, że w muzyce wszystko może się zdarzyć. Nawet –  przyśpieszony „kurs muzyczny”! Nasz gość, wraz z ze swymi towarzyszkami, zaprezentował dzieciom czym jest melodia, tempo, rytm, dynamika i barwa  dźwięków. W przepiękny sposób ponad naszymi głowami płynęła muzyka spokojna i żywa, łagodna i ostra. Był klarnet, saksofon, flet i piano. Wszystkich nas zauroczyły melodie znane i lubiane, poważne i frywolne.

Dziękujemy nie tylko za dostarczoną nam wiedzę muzyczną, lecz także estetyczne przeżycia i  emocje.

 

                                                                                                                                                        Opracowała: Dorota Tomczyk

Archiwa