Profilaktyka

profilaktyka2

profilaktyka1


Profilaktyka podstawą działań wychowawczych w SP w Konikowie

W Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie dobył się cykl spotkań profilaktycznych. Dnia 23.05.2014r nauczyciele i uczniowie gościli specjalistę terapii uzależnień z Ośrodka Terapii Uzależnień w Darżewie Panią Agnieszkę Młodzik.

Cykl spotkań przeznaczony został dla uczniów kl. IV-VI. Każda z klas omawiała odrębną tematykę z zakresu profilaktyki.

I tak uczniowie z klasy IV zapoznali się z technikami i umiejętnościami jakie warto posiadać aby panować nad emocjami. Temat ‘’Emocje wróg czy przyjaciel?’’ opracowany został za pomocą różnych form i technik warsztatowych. Ta czynna i aktywna forma została przyjęta
z dużą akceptacją uczniów i przyczyniła się do ich łatwości i swobody wypowiedzi.

W klasie V zajęcia profilaktyczne „Co to jest uzależnienie?” miały formę pogadanki,
a później dyskusji i dialogu uczniów z terapeutą. Jak zauważyła Pani Agnieszka Młodzik, uczniowie naszej szkoły orientują się w kwestii profilaktyki uzależnień, są doskonale poinformowani o niebezpieczeństwach i skutkach jakie niesie za sobą uzależnienie.

   W formie prezentacji multimedialnej, pogadanki i dialogu przedstawiony został temat
„Moje poczucie własnej wartości”. Wartość, która określa każdego jako człowieka, zasady, których nie powinniśmy się wstydzić, praca nad sobą i umiejętność asertywnego zachowania, to tylko nieliczne z treści przekazanych uczniom klasy VI przez terapeutę.

Podsumowaniem każdego ze spotkań były mini konferencje, na których uczniowie mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

                                                           Opracowała: Agnieszka Ustianowska

Archiwa