Cykl spektakli profilaktycznych

profilaktyka.a8

profilaktyka.a1

profilaktyka.a2

profilaktyka.a3

profilaktyka.a4

profilaktyka.a5

profilaktyka.a7

profilaktyka.a6

Cykl spektakli profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Konikowie!

   Dnia 12.06.2014r w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie odbył się pokaz spektakli profilaktycznych przygotowanych przez uczniów klas I-VI i ich wychowawców w oparciu o Program działań profilaktycznych „Z bezpieczeństwem za pan brat’’ przygotowany przez pedagoga szkolnego Agnieszkę Ustianowską. Tematyka spektakli obejmowała szerokie spektrum oddziaływań profilaktycznych. Każda z klas realizowała jeden z następujących tematów: „W zdrowym ciele zdrowy duch”- promocja zdrowego trybu życia’, „Dbamy o higienę’’- higiena osobista, „Dziękuję nie’’- kształtowanie zachowań asertywnych, „Bezpieczni na drodze’’- bezpieczne poruszanie się po drodze, „Baw się ze mną’’- bezpieczeństwo podczas zabaw.

Przekaz Programu odbywał się w oparciu o metody i formy aktywizujące uczniów. Poziom występów był bardzo wyrównany, jednakże komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Marii Gontarek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyłoniła zwycięzców, którymi okazali się uczniowie klasy III. Przewodnicząca komisji przekazała na ręce wychowawcy klasy pani Ewy Pawlik zasłużoną nagrodę.

Wszystkim uczestnikom Programu i ich wychowawcą serdecznie gratulujemy.

                                         opracowała Agnieszka Ustianowska

Archiwa