Konkurs i wystawa Szopek Bożonarodzeniowych


szopka1

szopka2

szopka5

szopka3

szopka4


Konkurs i wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

Dnia 23.12.2014r. w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie nastąpiło podsumowanie I Międzyszkolnego Rodzinnego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową.

Inicjatorem konkursu był pedagog i opiekun Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Ustianowska oraz pan Henryk Łądkowski rodzic ucznia klasy piątej SP w Konikowie. Patronat nad konkursem objęła pani wójt gminy Świeszyno Ewa Korczak, proboszcz parafii świeszyńskiej ksiądz Krzysztof Kantowski oraz Multimedialne Centrum ,,e-Eureka’’ w Świeszynie.

Celem konkursu była integracja rodziny, rozwijanie zainteresowań, wspólna zabawa, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz przynależności gminnej.

Na konkurs zgłoszonych zostało 25 prac. Jury konkursu w składzie: wójt gminy Świeszyno pani Ewa Korczak, ks. Krzysztof Kantowski, kierownik Multimedialnego Centrum ,,e-Eureka” pani Teresa Arleta Rogalska, dyrektor SP w Konikowie pani Dorota Nitka, opiekun SU w SP w Konikowie Agnieszka Ustianowska miało bardzo trudne zadanie wybrania i nagrodzenia najpiękniejszych szopek.

Prace były bardzo zróżnicowane pomysłowość, kreatywność wykonawców zaskoczyła organizatorów. Ostatecznie przyznano 5 nagród oraz 5 wyróżnień.

Miejsce I otrzymała szopka rodziny Łądkowskich, miejsca II rodzina Latkowskich oraz Świetlica w Niedalinie, miejsca III rodzina Mikołajczyk oraz rodzina Rembowskich. Wyróżnienia otrzymały następujące rodziny: Lebiodów, Kruków, Chodanowiczów, Ćwików, Cisłowskich.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 6.01.2015r. w kościele w Świeszynie.

Organizatorzy żywią nadzieję, że wykonanie szopek dostarczyło rodzinom, społeczności świetlicowej wielu niezapomnianych chwil, pozytywnych emocji
i wiele radości z pracy, której efekty można było podziwiać na wystawie w SP w Konikowie, w Centrum ,,Eureka’’ oraz świeszyńskim kościele. Wszystkim uczestnikom konkursu należą się serdeczne podziękowania za trud, wkład włożonej pracy.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom, dzięki którym inicjatywa wspólnej rodzinnej zabawy mogła być zrealizowana i wymiernie wynagrodzona.

Archiwa