Szkoła Współpracy

Zostaliśmy przyjęci do programu ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie  i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Serdecznie zapraszam chętnych do współpracy rodziców o kontakt z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im Wisławy Szymborskiej w Konikowie tel 943161222.

W ramach projektu rodzice, uczniowie i nauczyciele będa uczesniczyć w szkoleniach oraz później wprowadzać stały model współpracy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 kwietnia od 9.30 do 16.30.

Archiwa