Wspomnienie o koszalińskim pisarzu Gracjanie Bojarze – Fijałkowskim

aga2.

aga1

Wspomnienie o koszalińskim pisarzu Gracjanie Bojarze –Fijałkowskim
w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

 

Twórczość Gracjana Bojara –Fijałkowskiego obejmuje legendy, podania, baśnie, powieści, wspomnienia autora z II wojny światowej. Chcąc przybliżyć uczniom zarówno postać jak i twórczość tego niezwykłego człowieka w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie dnia 18.03.2015r została zorganizowana wieczornica, na której szczegółowo omówiono twórczość,
a także niezwykle ciekawy życiorys autora. Uczniowie sięgając do przeżyć wojennych pisarza pogłębili wiedzę z zakresu działań II wojny światowej. Legendy i podania z pomorza środkowego i zachodniego ukazały aspekt historyczny, geograficzny i kulturowy naszego regionu. Spotkanie odbyło się
w kameralnej atmosferze przy herbacie i własnoręcznie upieczonych przez uczniów babeczkach. Inicjatorem i organizatorem spotkania była pedagog szkolny Agnieszka Ustianowska oraz uczniowie z Samorządu Uczniowskiego.

 

                                                                  opracowała Agnieszka Ustianowska

Archiwa