Sukces naszych uczniów w Powiatowym konkursie plastycznym

 

Sukces naszych uczniów w Powiatowym konkursie plastycznym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie brali udział w Powiatowym konkursie plastycznym pt. ,,Ilustrujemy legendy Gracjana Bojara –Fijałkowskiego” przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela w Koszalinie. Udział uczniów w konkursie poprzedzony był pogadankami, czytaniem legend oraz informacjami na temat życia i twórczości koszalińskiego pisarza przekazanymi na lekcjach bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza mgr Agnieszkę Ustianowską.

       Wśród wielu uczestników konkursu uczniowie naszej szkoły odnieśli niewątpliwy sukces. Pięknych, ciekawych kompozycyjnie prac gratulujemy:

– Annie Kuc – OP A

– Paulinie Budzyńskiej – OP A

– Emilowi Sierant uczniowi klasy II

– Karolinie Bogacz uczennicy klasy IV

Życząc naszym uczniom wielu jeszcze wygranych, dziękujemy za tak godne reprezentowanie naszej szkoły.

Archiwa
Skip to content