I MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY SPORTOWE

zawody5


zawody1


zawody4


I MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY SPORTOWE

 

     Dnia 25.05.2015 w naszej szkole odbyły się międzyszkolne zawody sportowe. Rywalizacja miała formę wyścigów rzędów a wzięły w niej udział cztery ośmioosobowe drużyny. Przyjechali do nas uczniowie z Zegrza Pomorskiego, Dunowa i Iwięcina.

Było o co walczyć i nikt nie wrócił z pustymi rękami. Każda drużyna została nagrodzona pucharem, dyplomem a wszystkim uczestnikom Pani Dyrektor Dorota Nitka wręczyła okolicznościowe medale. Najlepszą drużyną okazała się SP z Zegrza Pomorskiego, drugie miejsce przypadło SP z Dunowa, trzecie miejsce zajęła SP Konikowo, a czwarte SP Iwięcino.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4, 5 i 6 w składzie: Dominik Pytliński, Patrycja Dobrzyńska, Adrian Stradomski, Dominki Ruszkowski, Wiktoria Osińska, Maja Lubke, Adrianna Popowicz i Piotr Sobczak. Na koniec uroczystości wszyscy sportowcy i ich opiekunowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Podczas wyścigów emocji nie brakowało, jednak wszyscy uczestnicy pamiętali że chodzi o dobrą zabawę a nie tylko o uzyskanie jak najlepszego wyniku. Dlatego każdemu z nas bliska była zasada „fair play”.

 

Archiwa