Pożegnanie Absolwentów

zak. kl. VI 15.4

zak. kl. VI 15.3

zak. kl. VI 15.2

zak. kl. VI 15.1

Pożegnanie Absolwentów

„Wiedza i tylko wiedza jest drogowskazem życia”

Pod takim hasłem odbył się niezwykle uroczysty dzień w naszej szkole. 24 czerwca 2015r. uczniowie klasy VI zakończyli swą siedmioletnią edukację i pożegnali dotychczasowych nauczycieli, wychowawców, dyrektora szkoły oraz młodszych kolegów i koleżanki.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Gminy Świeszyno – Ewa Korczak, która przywitała uczniów pięknymi słowami naszej Patronki: „Nic dwa razy się nie zdarza…”
W uroczystości wzięli także udział: Kierownik ZOS w Świeszynie – Pani Małgorzata Serocka – Pinczak, Kierownik GOPS – Pani Maria Gontarek, Dyrektor Multimedialnego Centrum Kultury „E-eureka” – Pani Arleta Rogalska, Dyrektor Gimnazjum w Świeszynie – Pani Joanna Remplewicz, Dyrektor SP w Konikowie – Pani Dorota Nitka, Sołtys Konikowa – Pan Stanisław Komar oraz uczący wcześniej nauczyciele Pani Urszula Mróz i Pan Bartłomiej Kuniczuk. Ogromnej radości przysporzyła uczniom obecność grona pedagogicznego, pracowników obsługi, rodziców i całej społeczności uczniowskiej.

Rozpoczynając spotkanie polonezem, który ćwiczyli pod czujnym okiem Pani Urszuli Kasztelan, Absolwenci wprowadzili niezwykłą, wręcz nostalgiczną atmosferę. Było to piękne i niezapomniane uczucie, za które serdecznie dziękujemy! Podczas części oficjalnej uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplomy, odznaki „Wzorowego ucznia” oraz nagrody pieniężne z Fundacji „Stypendia Świeszyńskie”. Prymusem Szkoły została uczennica Gabriela Król. Gratulacje!

Na spotkaniu nie zapomniano także o Rodzicach, którym w sposób szczególny podziękowała za pracę na rzecz klasy i szkoły Pani Dyrektor – Dorota Nitka.  Radość i uśmiech gościł na twarzach tegorocznych Absolwentów, a podczas części artystycznej niejednej osobie łza zakręciła się w oku. Uczniowie podziękowali wszystkim uczącym ich w ciągu całego okresu edukacyjnego za serce i przekazaną Im wiedzę. Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego „Bemol” pod kierunkiem Pani Basi Kadeli, a samych Absolwentów przygotowała wychowawczyni klasy – Pani Katarzyna Nadolska. Dziękujemy uczniom i Ich opiekunom za moc wrażeń, a jednocześnie składamy Im życzenia, których spełnienie zależy w dużej mierze od Nich samych: 

 

Prawdziwej radości, której nie daje bogactwo, ani ludzka pochwała – daje ją zrobienie czegoś wartościowego.
Abyście nigdy nie zatracili przyjaźni między sobą, gdyż przyjaźń podwaja radości,
a o połowę zmniejsza przykrości.

Byście mogli codziennie przeczytać dobry wiersz, wysłuchać chociażby jednej piosenki
by nadzieje i oczekiwania się spełniły

oraz aby każdy z Was spotkał oddaną bratnią duszę, by zawarta przyjaźń okazała się

szczerą i wierną przyjaźnią.

Tego wszystkiego życzy Wam cała społeczność szkolna!

Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa
Skip to content