KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

II GMINNY

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ


Organizator:
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

im. W. Szymborskiej w Konikowie.

 

HONOROWY PATRONAT

Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Świeszynie

oraz Wójt Gminy Świeszyno

 

PATRONAT MEDIALNY

MCK e – Eureka w Świeszynie

Redakcja Biuletynu Informacyjnego „Głos Świeszyna”

 

Cele konkursu

Kultywowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji wykonywania szopek.

Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa.

Utrwalanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej w zespołach szkolnych, przedszkolnych, świetlicowych oraz rodzinach.

Rozwijanie procesów integracyjnych i twórczego zaangażowania rodzin oraz zespołów wykonawczych w związku z realizacją projektu.

Regulamin konkursu

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieżgminy Świeszyno
2. Jeden z w/w zespołów lub rodzina może zgłosić do konkursu jedną szopkę.
3. Materiały i technika wykonania pracy – dowolne.
4. Sugerowane maksymalne wymiary szopek: wysokość – do 80 cm, głębokość

– do 50 cm, szerokość – do 80 cm.

5. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym (imię i nazwisko /świetlica, przedszkole, klasa, szkoła).

6. Prace należy składać w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

7. Wszystkie prace wykonane na konkurs będą wystawione w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 22 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. W.

Szymborskiej w Konikowie.

8. Komisja Konkursowa dokona oceny prac dnia 18 grudnia 2015 r.

9. Finał konkursu połączony z wystawą prac nagrodzonych i wyróż   wraz z ogłoszeniem jego wyników odbędzie się w Kościele Parafialnym

   Świeszynie w uroczystość   Trzech Króli 6 stycznia 2016 r.

 10. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji / ekspozycji /wybranych

   prac na terenie gminy Świeszyno.

 11. Nagrodzone prace stają się własnością organizatora. Pozostałe prace należy

   odebrać do dnia 15 stycznia 2016 roku. Prace nieodebrane w tym terminie

   stają się własnością organizatora.

 

 

 

RAMOWE ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

  1. 1.Komisja konkursowa:

– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konikowie – Przewodniczący komisji

– Proboszcz Parafii   Świeszyno, – członek,

– Wójt Gminy Świeszyno – członek,

– Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. W

   Szymborskiej w Konikowie – członek,

– nauczyciel plastyki – członek komisji.

 

2. Kategorie oceny prac konkursowych:

a/ innowacyjność pracy, oryginalność wykonania lub materiał,

b/ ręczne wykonanie elementów lub manualny nakład pracy,

c/ estetyka pracy.

 

3. Każdy członek komisji konkursowej przyznaje własne punkty w poszczególnych kategoriach, w ilości od 0 do 5 dla każdej szopki.

4. Komisja obliczy sumę punktów dla każdej szopki. Wygrywa praca z najwyższą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów odbędzie się dodatkowe głosowanie punktowe tylko dla tych prac, które zdobyły równą ilość punktów.

5. Komisja wybierze I, II, i III miejsce oraz przyzna 10 wyróżnień. Dopuszcza się możliwość przyznania miejsc równorzędnych, albo innego podziału miejsc w zależności od poziomu konkursu oraz posiadanych środków na nagrody i wyróżnienia.

PLEBISCYT KONKURSOWY

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. W. SZYMBORSKIEJ

W KONIKOWIE

  1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie zorganizuje wśród uczniów w dniach 16 – 17 grudnia 2015 r. otwarty plebiscyt na najładniejszą szopkę.
  2. Szopka, która zdobędzie największą ilość głosów otrzyma Specjalną Nagrodę Samorządu Uczniowskiego. Nagroda zostanie       wręczona podczas uroczystego finału w dniu 6 stycznia 2016 r.
  3. Spośród uczniów, którzy wybrali najpiękniejszą szopkę zostanie wylosowana osoba, która otrzyma nagrodę Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

PLEBISCYT KONKURSOWY PUBLICZNOŚCI

  1. Osoby zwiedzające wystawę szopek w dniach od       1 grudnia do 22 grudnia 2015 r. uczestniczyć mogą we własnym plebiscycie, poprzez głosowanie i wrzucanie kart do głosowania do urny umieszczonej na terenie wystawy w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej       w Konikowie lub poprzez zorganizowaną akcję głosowania internetowego.
  2. Praca, która uzyska największą ilość głosów otrzyma Specjalną Nagrodę Publiczności i Internautów. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystego finału w dniu 6 stycznia 2016 r.

 

Archiwa
Skip to content