Wyniki pomiaru wagi plecaków

plecaki

Wyniki pomiarów wagi plecaków szkolnych uczniów


Wyniki pomiaru wagi plecaków – 15.04.2016

Ciężar szkolnego plecaka może stanowić max. 10% wagi ciała dziecka, dopiero uczeń 13-letni może dźwigać ciężar stanowiący 15% wagi ciała.

Jeśli plecak jest źle dopasowany i zwisa z pleców, dziecko, które  się pochyla odczuwa jego wagę 60% mocniej. Jeśli plecak ma kółka – powoduje skrzywienie ciała i  kręgosłupa.

W ramach kampanii „Ważymy plecaki” w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie przeprowadzono  akcję ważenia plecaków.

Pomiar został wykonany w kl 1 – 5 (bez nieobecnych uczniów w dniu badania w szkole). Badanie polegało na zważeniu plecaków z pełnym wyposażeniem.

A oto jej wyniki:

Średnia waga plecaka  z zawartością  w klasach przypadająca na jednego ucznia

Klasa

Liczba badanych

Suma wagi wszystkich tornistrów/plecaków

( w kg)

Średnia waga  plecaka na jednego ucznia ( w kg)

1a

18

37,00

2,05

1b

19

41,50

2,28

1Ia

17

52,90

3,11

IIb

14

47,50

3,39

III

14

57,10

4,07

IV

14

60,70

4,60

V

28

114,6

4,09

Razem

124

411,70

3,32

Najwyższa średnia waga tornistra z zawartością przypadająca na jednego ucznia wystąpiła  w klasie  5 (6,90 kg), a najniższa w 1a (1,0 kg).

Średnia waga plecaka  przypadająca na jednego ucznia  we wszystkich badanych klasach I – V wynosi 3,32 kg.

Najcięższe plecaki  uczniów oprócz niezbędnych przyborów szkolnych tj. zeszytów
i podręczników wymaganych w danym dniu zawierają: śniadania w plastikowych pudełkach, 2 – 3 piórniki, duże butelki z piciem, termosy,  kilka kpl. kredek (niektóre w metalowych pojemnikach), kartony z mlekiem z poprzedniego dnia, dzienniczki  oraz zeszyty w sztywnych okładkach, notesy, zabawki, telefony w futerałach, strój gimnastyczny oraz książki  i zeszyty niepotrzebne w danym dniu.

Przyczyną  zbyt ciężkich plecaków noszonych przez uczniów są:

–  duża waga plecaków ze stelażem na kółkach kupowanych przez rodziców

–  potrzeba noszenia na dany przedmiot kilku podręczników

–  ciężkie, grube zeszyty w sztywnych okładkach

– powiększona liczba dodatkowego wyposażenia ucznia, np.kredki, mazaki,

– brak nadzoru rodziców w codziennym przygotowaniu dziecka do szkoły

Uczniowie zostali powiadomieni o możliwości pozostawienia w szafkach szkolnych książek
i przyborów , by częściowo odciążyć plecaki.

 

                                                                    Opracowanie :   Anna Kordek – Wiszniewska

Archiwa