Warsztaty profilaktyczne

warsztaty - przemoc1

warsztaty - przemoc2

warsztaty - przemoc3

Warsztaty profilaktyczne

Dnia 21 kwietnia 2016r. uczniowie klasy I b i klasy III uczestniczyli w warsztatach ,, Jak rozwiązywać problemy?”, które prowadziła psycholog Pani Anita Grunwald z Krakowskiej Pracowni Profilaktycznej „Krokus”. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy rozwiązywać problemy, które ich spotykają w szkole, domu czy też w środowisku rówieśniczym. Uczyły się rozpoznawać emocje u siebie i innych osób oraz reagować bez agresji w sytuacjach konfliktowych. Założeniem merytorycznym było uświadomienie uczniom przyczyn agresji, zdobycie umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych, kształtowanie postaw wolnych od przemocy i agresji. Dwa dni wcześniej tj 19 kwietnia zajęcia profilaktyczne odbyły się w klasie V. Tematem warsztatu była „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych”. W ramach zajęć uczniowie pracowali w grupach przygotowując ulotki profilaktyczne własnego pomysłu. Spotkania zorganizowała pedagog szkolny Pani Anna Kordek – Wiszniewska we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w  Świeszynie.

Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa