Pożegnanie Absolwentów

klasa VI.5 15-16

klasa VI.1 15-16

klasa VI.3 15-16

klasa VI.6 15-16

klasa VI.4 15-16

22 czerwca 2016r. uczniowie klasy VI zakończyli swą siedmioletnią edukację i pożegnali dotychczasowych nauczycieli, wychowawców, dyrektora szkoły oraz młodszych kolegów i koleżanki. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Wójt Gminy Świeszyno – Pani Ewa Korczak, Kierownik ZOS w Świeszynie – Pani Helena Zochniak, Kierownik GOPS – Pani Maria Gontarek, Dyrektor Multimedialnego Centrum Kultury „E-eureka” – Pani Ewa Sabatowicz, Dyrektor Gimnazjum w Świeszynie – Pani Joanna Remplewicz, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Komar, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Wioletta Mikołajczyk, Dyrektor SP w Konikowie – Pani Dorota Nitka oraz pierwsza wychowawczyni klasy – Pani Magdalena Irzykowska –Solnica. Ogromnej radości przysporzyła uczniom obecność grona pedagogicznego, pracowników obsługi, rodziców i całej społeczności uczniowskiej.  Podczas części oficjalnej uczniowie otrzymali Nagrody Wójta Gminy Świeszyno oraz Dyrektora Szkoły, nagrody książkowe, dyplomy, a także nagrody pieniężne z Fundacji „Stypendia Świeszyńskie”. Prymusem Szkoły została uczennica Julia Król. Gratulacje!  Na spotkaniu nie zapomniano także o Rodzicach, którym w sposób szczególny podziękowała za pracę na rzecz klasy i szkoły Pani Dyrektor – Dorota Nitka.  Radość i uśmiech gościł na twarzach tegorocznych Absolwentów, a podczas części artystycznej niejednej osobie łza zakręciła się w oku. Uczniowie podziękowali wszystkim uczącym ich w ciągu całego okresu edukacyjnego za serce i przekazaną Im wiedzę. Absolwentów przygotowała wychowawczyni klasy – Pani Krystyna Tarnowska, oprawę muzyczną – Pani Barbara Kadela, natomiast dekorację – Pani Marlena Łuczak.

Dziękujemy uczniom i Ich opiekunom za moc wrażeń i składamy Im gorące życzenia radości, sukcesów i „starych” lub „nowych” przyjaźni w kolejnym etapie Ich życia. 

Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa