Teatr Kurtyna z Krakowa zawitał do naszej szkoły!

Teatr Kurtyna z Krakowa zawitał do naszej szkoły!

O tym, jak ważne i wartościowe jest obcowanie z kulturą, nie trzeba nikogo przekonywać.
We współpracy z GOPS, pedagog szkolny SP w Konikowie, zorganizował  dla uczniów klas 1-3 i 4-6 przedstawienia profilaktyczne zaprezentowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa, które odbyły się dnia 7 czerwca. Uczniowie klas młodszych oglądali spektakl zatytułowany „Kajtek szuka przyjaciela”. Przedstawiona w nim została historia dziewczynki uzależnionej od słodyczy i gier komputerowych, która nie była w stanie nawiązać w szkole poprawnych relacji koleżeńskich. Dzięki przedstawieniu dzieci zyskały wiedzę na temat
właściwego budowania relacji z opiekunami i rówieśnikami opierających się na zaufaniu i szacunku. Przedstawienie zawierało również elementy profilaktyki  zdrowego stylu życia (higiena codzienna, zdrowa żywność). Przedstawienie było dynamiczne , podobało się widzom, ponieważ mogły śpiewać i brać udział w spektaklu. Przedstawienie „O jeden krok za daleko…” dla klas 4-6 poruszało trudny temat procesu narastania patologii w środowisku szkolnym, u których źródeł leżą problemy związane  z uzależnieniami od wirtualnego świata gier komputerowych, braku zrozumienia i upośledzenia w wyrażaniu emocji, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Uczniowie mogli zobaczyć do czego może doprowadzić  zanik empatii  i rozładowywanie napięć poprzez zachowania ryzykowne.

Dziękujemy aktorom Teatru Kurtyna za wkład i wysiłek włożony w przygotowanie przedstawień prezentowanych w naszej szkole, a także Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za sfinansowanie przedstawień.

                                                                                       Pedagog: Anna Kordek-Wiszniewska 

Archiwa
Skip to content