Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2015/2016

Rozliczenie finansowe stan na 31 sierpnia 2016 Rada Rodziców

Stan w kasie i na koncie 7868,13 zł na dzień 31 sierpnia 2015r

Stan w kasie i na koncie 4761,98 zł na dzień 31 sierpnia 2016r

Wpływy od 31.08.2015r do 31.08 2016 r na koncie i w kasie 21769,06

Wydatki od 31.08.2015r do 31.08.2016r na koncie i w kasie 24266,21zł ( plac zabaw, nagrody, dyplomy, książki, ubezpieczenie uczniów, konkursy)

Archiwa
Skip to content