Kochajmy zwierzęta, nie tylko od święta!

„Kochajmy zwierzęta, nie tylko od święta!”

Dnia 13 stycznia 2017r. uczniowie klasy IV naszej szkoły, pod kierunkiem wychowawczyni, Pani Krystyny Tarnowskiej, wystawili montaż słowno-muzyczny zatytułowany: „Kochajmy zwierzęta, nie tylko od święta!”. W oparciu o utwory literackie polskich poetów oraz znane piosenki tematyczne,  młodzi aktorzy przybliżyli koleżankom i kolegom problematykę humanitarnej opieki nad zwierzętami. Występy recytatorów dopełniła piękna dekoracja oraz stroje uczniów przedstawiające naszych czworonożnych przyjaciół. Na zakończenie przedstawienia, dyrektor szkoły, Pani Dorota Nitka wręczyła Dyplomy Przyjaciela Zwierząt klasom, które włączyły się czynnie w zbiórkę karmy dla Koszalińskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych, organizowaną corocznie przez wychowawczynię klasy III b Panią Ewę Pawlik.

                                                                                                  Opracowanie: Dorota Tomczyk

zwierzęta17.1

zwierzęta17.2

zwierzęta17.4

zwierzęta17.3

Archiwa