SKS – Jeszcze więcej aktywności fizycznej!

SKS – Jeszcze więcej aktywności  fizycznej!!!

Od stycznia 2017 r. Szkoła Podstawowa w Konikowie uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Celem programu jest aktywizowanie dzieci i młodzieży do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych SKS. My jako Szkoła chcemy pomóc odkrywać uczniom swoje talenty w różnych dyscyplinach sportowych, oraz przede wszystkim zachęcić wszystkie dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia dwa razy w tygodniu. W poniedziałki i piątki odbywają się sks dla dziewczyn, które prowadzi Pani Urszula Kasztelan, natomiast Pan Bartłomiej Kuniczuk opiekuje się grupą chłopców w środy i piątki.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej aktywności i zabawy!

sks1

Archiwa