Karta Rowerowa

07 czerwca uczniowie klas czwartych zdawali egzamin na kartę rowerową. Przygotowywali się do niego przez cały rok szkolny na zajęciach techniki. Wszyscy zdający są znakomitymi kierowcami i posiadają znakomita wiedzę o ruchu drogowym.

                                                                          Ewa Pawlik

karta rowerowa 17.2

karta rowerowa 17.1

Archiwa