Podręczniki do religii

Zestaw podręczników w Szkole Podstawowej im Wisławy Szymborskiej w Konikowie na rok szkolny 2017/18- I etap edukacyjny (klasy I – III)

Klasa

Przedmiot

Numer dopuszczenia MEN

Tytuł podręcznika

            Ćwiczenia

Autor (autorzy)

Wydawnictwo

Podręczniki na rok szkolny 2017/18 – KLASA I – SP Konikowo

Podręczniki do kupienia przez rodziców

I

Religia

AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej

T. Czarnecka , ks. G. Łuszczak Ks. W. Kubik (red)

WAM Kraków

Podręczniki na rok szkolny 2017/18- KLASA II – SP Konikowo

II

Podręczniki do kupienia przez rodziców

Religia

AZ-12-01/10—KR-1/12

Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej.

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ucznia. Ćwiczenia do religii dla klasy II szkoły podstawowej.

T. Czarnecka , ks. G. Łuszczak Ks. W. Kubik (red)

WAM

Podręczniki na rok szkolny 2017/18 – KLASA III – SP Konikowo

III

Podręczniki do kupienia przez rodziców

Religia

AZ-13-01/10-KR-14/13

Przyjmujemy   Pana Jezusa Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej.

Przyjmujemy Pana Jezusa

Zeszyt uczniado religiidla klasy III szkoły podstawowej.

T. Czarnecka , ks. G. Łuszczak Ks. W. Kubik (red)

WAM

                 

Zestaw podręczników w Szkole Podstawowej im Wisławy Szymborskiej w Konikowie na rok szkolny 2017/18- klasy IV – VII

Klasa

Przedmiot

Numer dopuszczenia MEN

Tytuł podręcznika

            Ćwiczenia

Autor (autorzy)

Wydawnictwo

Podręczniki na rok szkolny 2017/18 – KLASA IV – SP Konikowo

Podręczniki do kupienia przez rodziców

IV

Religia

AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

Zaproszeni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

Ks. Z. Marek (red)

WAM

Podręczniki na rok szkolny 2017/18- KLASA V – SP Konikowo

V

Podręczniki do kupienia przez rodziców

Religia

AZ-22-01/10-KR-5/13

Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej.

Obdarowani przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla klasy V szkoły podstawowej.

Ks. Z. Marek (red)

WAM

Podręczniki na rok szkolny 2017/18 – KLASA VI – SP Konikowo

VI

Podręczniki do kupienia przez rodziców

Religia

AZ-23-01/10-KR-1/14

Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej.

Przemienieni przez Boga.

Zeszyt ucznia do religii dla klasy VI szkoły podstawowej.

Ks. Z. Marek (red)

WAM

Podręczniki na rok szkolny 2017/18 – KLASA VII- SP Konikowo

VII

Podręczniki do kupienia przez rodziców

Religia

AZ-31-01/10-KR-2/12

Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej.

Jezus uczy i zbawia

Zeszyt ucznia.

Ks. Z. Marek , s. A. Walulik

WAM

                 

Archiwa
Skip to content