Festyn rodzinny

festyn 2017.10.2

festyn 2017.10.5

festyn 2017.10.4

więcej zdjęć na /www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-im-Wisławy-Szymborskiej-w-Konikowie

 „Ten, kto w sporcie się rozwija, tego zdrowie nie omija!”

Festyn rodzinny

14 października 2017r., w naszej szkole odbył się Festyn rodzinny połączony, tym razem, z Dniem Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swą obecnością przyjaciele szkoły, sponsorzy, rodzice z dziećmi oraz władze naszej gminy: Wójt Gminy Świeszyno – Pani Ewa Korczak, Radna Powiatu – Pani Iwona Moszyńska, Dyrektor ZOS w Świeszynie – Pani Helena Zochniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie – Pani Maria Gontarek, Dyrektor MCK „Eureka” w Świeszynie – Pani Beata Staszak, Sołtys sołectwa Świeszyno – Pani Danuta Polechońska, Sołtys sołectwa Konikowo – Pan Stanisław Komar oraz Gospodarz uroczystości, Dyrektor Szkoły – Pani Dorota Nitka. Pani Dyrektor, na wstępie uroczystości powitała zebranych, po czym przekazała głos jednemu z realizatorów Projektu „Działaj lokalnie…”. Kolega Bartłomiej Kuniczuk przedstawił krótką informację dotyczącą idei realizowanego Projektu „Działaj lokalnie”, w tym roku pod hasłem „Ten, kto w sporcie się rozwija, tego zdrowie nie omija!”

Prowadząca uroczystość, Pani Dorota Tomczyk, rozpoczęła oficjalną część festynu. Były to występy artystyczne przedstawicieli każdej klasy, popisy taneczne, inscenizacje i śpiew. Dodatkowym punktem uroczystości było przedstawienie dla pracowników oświaty z okazji Ich święta, przygotowane przez klasę V, pod opieką wychowawczyni – Pani Krystyny Tarnowskiej. Rodzice uczniów zadbali o część kulinarną imprezy, a mianowicie, przygotowali stanowiska z różnymi potrawami zapewniającymi bogactwo witamin i składników odżywczych. To jednak nie wszystkie atrakcje tegorocznego spotkania rodzinnego. Dzięki hojności sponsorów zorganizowana została licytacja nagród rzeczowych, prowadzona przez Panią Katarzynę Nadolską oraz loteria fantowa, sprzedaż losów, książek i biżuterii, którymi zajęły się Panie – Agnieszka Ustianowska i Anna Kordek – Wiszniewska.  

Całość festynu uatrakcyjniła gra w szachy i ping – ponga, zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego – Panią Urszulę Kasztelan i Pana Bartłomieja Kuniczuka, natomiast estetycznych doznań dostarczyła dekoracja przygotowana przez Panie – Marlenę Łuczak
i Ewę Pawlik.  

Wszystkie zgromadzone w trakcie Festynu pieniądze przekazane zostaną na doposażenie korytarzy szkolnych.

Składamy ogromne podziękowania rodzicom, uczniom i nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Festynu oraz gościom za Ich liczne przybycie
i szczodrość w przekazywaniu funduszy na rzecz naszej szkoły.

 

 

Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa