Warsztaty dla kl. 6 z psychologiem

warsztaty 17.11.1

warsztaty 17.11.2

Warsztaty dla kl. 6 z psychologiem  

 Dnia 26 października 2017 roku uczniowie klasy 6 uczestniczyli w warsztatach
 ,,Skuteczna komunikacja”, które prowadziła psycholog Pani Marta Wołoszyn ze Stowarzyszenia Młodzi Młodym w Koszalinie. Warsztaty miały za zadanie zobrazować uczniom niewłaściwe  sposoby komunikacji oparte na błędnych sądach na temat drugiej osoby. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy rozwiązywać problemy w komunikacji interpersonalnej, które spotykają ich w szkole czy środowisku rówieśniczym. Założeniem merytorycznym było uświadomienie uczniom przyczyn nieskutecznej komunikacji w grupie klasowej. Podczas warsztatów uczniowie pracowali w grupach  zdobywając umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych, w sposób właściwy, nie raniący
 innych zarówno w sposób werbalny jak i niewerbalny.

      Uczniowie bardzo czynnie i chętnie brali udział w zajęciach, odgrywali scenki
i dyskutowali. Po zakończeniu warsztatów Pani psycholog udzieliła kilku rad dotyczących pracy z grupą a także podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat uczniów, wobec których należałoby podjąć działania psychologiczno-pedagogiczne.

       Warsztaty zostały zorganizowane dzięki wsparciu Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świeszynie, która sfinansowała warsztaty. Jest to kolejne wspólne działanie Szkoły Podstawowej w Konikowie i GOPSU organizowane w ramach działalności profilaktycznej dla uczniów gminy Świeszyno. Składamy podziękowania za dotychczasową współpracę.

    Anna Kordek-Wiszniewska – pedagog

Archiwa