POROZMAWIAJMY O ZDROWIU…

porozmawiajmy o zdrowiu

„POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH”

Dnia 29.11.2017 w Komendzie Miejskiej Policji odbyło się spotkanie w ramach programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” do którego przystąpiła nasza szkoła. Policjanci wspólnie z przedstawicielami Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej zorganizowali dla pedagogów  ze szkół biorących udział w programie spotkanie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych.

Funkcjonariusze podczas spotkania przybliżyli tematykę sposobów wprowadzania do obrotu nowych narkotyków oraz dopalaczy, a także wyjaśnili ich pochodzenie i sposób działania.
Przekazana została wiedza na temat procedur pomocy uczniom dotkniętym tym problemem oraz na czym powinna polegać współpraca z rodzicami w tym zakresie. Natomiast pracownik Sanepidu omówił problematykę dotyczącą skutków zdrowotnych zażywania środków psychoaktywnych lub psychotropowych.

W naszej szkole adresatami programu są uczniowie kl. VII , którzy odbędą warsztaty z policjantem, pracownikiem sanepidu i nauczycielami realizującymi program :  Panią Pedagog i wychowawcą klasy Panem Cezarym Czenko. W ramach programu organizowany jest konkurs plastyczny na logo i broszurę o treści dotyczącej programu. Zachęcam do udziału.

Opracowanie : A. Kordek-Wiszniewska , pedagog

Archiwa