Spotkanie i warsztaty z Panią policjantką Marią Czajkowską

Dnia 27.02.2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów kl.7 oraz spotkanie z uczniami młodszymi: kl. 2 oraz 3b.

Uczniowie kl. 7 biorą udział w programie „Taki jak ja – więcej tolerancji mniej agresji” prowadzonym przez Miejską Komendę Policji w Koszalinie a dokładnie przez Panią Marię Czajkowską. Program porusza tematykę tolerancji i przemocy rówieśniczej wśród uczniów. Pierwsze spotkanie miało formę warsztatową – w ciekawy i niebanalny sposób uczniowie zostali zapoznani z terminologią, przebiegiem procesu przemocy rówieśniczej a także karami jakie grożą za stosowanie przemocy wobec innych.

Odbyło się również spotkanie z uczniami klas młodszych na którym Pani Maria poruszyła tematy demoralizacji, zastraszania w szkole, groźby karalne oraz konsekwencje ich stosowania. Przytoczony został przykład, który zobrazował uczniom również szkodliwe skutki zażywania nieznanych substancji przez dzieci. Spotkanie miało na celu również wyczulić dzieci na ryzyko przyjmowania nieznanych substancji od obcych.

Opracowanie: Anna Kordek – Wiszniewska , pedagog

policjantka18.02.2

policjantka18.02.1

policjantka18.02.3

Archiwa