Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2018

kangur.foto1

15 marca 2018r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” pod kierownictwem Szkolnego Koordynatora, pani Krystyny Tarnowskiej.

            Ideą przyświecającą każdej edycji „Kangura” jest integracja młodzieży z całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych obozach matematycznych. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, niezależnie od wyników w nauce i osiągnięć na lekcjach matematyki. Konkurs ma na celu sprawdzenie w praktyce zdobytych wiadomości i wykazanie umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania zadań, a jego formuła stwarza uczestnikom szansę zdrowej rywalizacji.

W tegorocznej edycji w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie udział wzięło 36 uczniów z klas II – VII w następujących kategoriach wyróżnionych przez organizatorów:

  • Żaczek: 2 uczestników;
  • Maluch: 20 uczestników;
  • Beniamin: 12 uczestników;
  • Kadet: 2 uczestników.

Do konkursu nasi uczniowie przygotowywali się na zajęciach dodatkowych, w czasie których nauczyciele motywowali ich do rozwijania samodzielności, samodyscypliny oraz zachęcali do podejmowania intelektualnych wyzwań. W trakcie konkursu uczestnicy dzielnie zmagali się z nieschematycznymi oraz wymagającymi dużej wiedzy i umiejętności zadaniami matematycznymi.

Poniżej prezentujemy najlepsze wyniki tegorocznej edycji „Kangura”:

  • W kategorii Maluch najlepsze wynik uzyskali:

Anna Kuc – klasa IIIa (wynik: wyróżniony);

Marek Gazda – klasa IIIa (wynik: wyróżniony);

Alan Janik – klasa IV (wynik: wyróżniony);

Paulina Marko – klasa IV (wynik: wyróżniony);

Maciej Banat – klasa IV (wynik: wyróżniony).

  • W kategorii Beniamin najlepsze wyniki uzyskali:

Michał Beska – klasa V (wynik: wyróżniony);

Paweł Wiśniewski – klasa VI (wynik: bardzo dobry)

Uczestnikom gratulujemy matematycznego sukcesu!!!

                                                               Opracowanie: Krystyna Tarnowska

                                                             Szkolny Koordynator Konkursu

Archiwa