Uroczyste zakończenie I etapu edukacji klas 3.

 zakończenie III.18.1

zakończenie III.18.4

zakończenie III.18.3

zakończenie III.18.2

21 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość zakończenia I etapu edukacji klas trzecich. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, dyrektor naszej szkoły oraz pracownicy niepedagogiczni. Przybyli także zaproszeni goście: Wójt Gminy Świeszyno – Pani Ewa Korczak oraz Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej – Pani Helena Zochniak.
Rozpoczynając uroczystość, uczniowie klas trzecich odtańczyli poloneza i przedstawili krótki program artystyczny. W bardzo uroczystej atmosferze zostały wręczone nagrody, pamiątki
i drobne upominki oraz statuetki „Mądra sówka” dla najlepszych uczniów. Dyrektor Szkoły – Pani Dorota Nitka wraz z wychowawczyniami klas – Panią Anną Górską i Panią Dorotą Tomczyk wręczyła podziękowania rodzicom za trzyletnią pracę na rzecz szkoły. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem przygotowanym przez rodziców, w czasie którego dzieci i rodzice pożegnali również swoje wychowawczynie.

Wszystkim tegorocznym Absolwentom klas III życzymy wielu sukcesów w dalszej edukacji. Powodzenia!

                                                                                                 Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa
Skip to content