Pogadanka dla uczniów kl. VII

policjantka19.1

Pogadanka dla uczniów na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

Dnia 5.10.2018 w naszej szkole odbyła się pogadanka profilaktyczna dla kl.7 prowadzona przez Panią policjantkę Marię Czajkowską z Miejskiej Komendy Policji w Koszalinie.

Młodzież dowiedziała się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjantka uświadomił młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą. Omówione zostały także konsekwencje dla uczniów związane z wszczęciem procedury przez Policję.

Anna Kordek-Wiszniewska, pedagog

Archiwa
Skip to content