Nasz uczeń w prestiżowym konkursie – Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół przez siebie wybranych.

       Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. Zawody są trójstopniowe: I stopień odbywa się w szkołach macierzystych, II – w miastach wojewódzkich, a III – w Warszawie.

       Zawody pierwszego stopnia mamy już za sobą – składały się one z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polegała na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych. Część testowa przeprowadzona została w Szkole Podstawowej w Konikowie 27 września 2018 r. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia była suma punktów części korespondencyjnej i testowej; uczniowie, którzy z obu części osiągnęli najwyższe wyniki, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w zawodach II stopnia.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w gronie zaproszonych do zawodów II stopnia w Szczecinie znalazł się uczeń klasy VII, Paweł Wiśniewski, który będzie reprezentować tam naszą szkołę.

Pawłowi serdecznie gratulujemy i życzymy zakwalifikowania się do III-go ogólnopolskiego etapu.

12 stycznia 2019 r. będziemy trzymać kciuki!!!

                                                                                                          Opracowanie K. Tarnowska

Archiwa
Skip to content