Innowacja pedagogiczna na zajęciach etyki

24 stycznia 2019 r., uczniowie klas I – III uczęszczający na zajęcia etyki, zakończyli realizację Innowacji pedagogicznej „Spójrz inaczej… Bajkowy statek wartości”. Przez trzy miesiące, dzieci pod okiem swojej pani Doroty Tomczyk, analizowały bajki dzisiejsze, nowoczesne, jak również tradycyjne. Poprzez czytanie, słuchanie bądź oglądanie, dostrzegały dobre
i złe zachowania, wskazywały rozwiązania sytuacji trudnych, uczyły się wyciągania wniosków z utworów dla dzieci. W ciągu zajęć uczniowie tworzyli także książeczki, w których rysowali i kolorowali ilustracje oraz układali i pisali własne wiersze dotyczące przyjaźni, szacunku, prawdy i innych wartości, tak ważnych w codziennym życiu. Na zakończenie zajęć, tata jednej z uczennic – pan Rafał Wojciechowski, opowiedział dzieciom, jak zakończyć proces tworzenia książki poprzez złożenie jej w całość, niczym w prawdziwej introligatorni. Wspólnie z nimi, oprawił książeczki, aby służyły nam jak najdłużej i przypominały o poznanych wspólnie wartościach.

Dziękujemy Panu Rafałowi za pouczającą lekcję, a pozostałym rodzicom za współpracę podczas realizacji założonych celów zajęć.

                                                                      Uczestnicy zajęć etyki oraz nauczyciel przedmiotu

Archiwa