Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2019 r., po raz pierwszy w naszej szkole, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r., które to zauważyło  potrzebę promocji wielojęzyczności, zwrócenia uwagi na chronienie różnorodności językowej oraz problem wymierania języków i kultur. Pomysłodawczynią i organizatorką obchodów była polonistka – Pani Bożena Kazimierska. Pod Jej opieką uczniowie klas starszych uczestniczyli w konkursach polonistyczno – językowych, zwracając uwagę na piękno mowy ojczystej, manifestując potrzebę dbałości o kulturę języka oraz poprawność wymowy i pisowni. Obejrzeć więc można było prace uczniów w formie gazetek ściennych przypominających zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, komunikowania się w języku polskim, wyrazy zapomniane („siwizną przyprószone”) oraz inne, o których często zapominamy. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków.
Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

                                                                                                    Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa