Konkurs Czytelniczy pod honorowym patronatem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela ,,Znamy legendy naszego regionu.”

29 marca w SP nr. 17 delegaci uczniów klasy drugiej , tj. Lena Sobczyk
i Krystian Staszek zmagali się z zadaniami konkursowymi dotyczącymi znajomości  treści legend ze zbioru Gracjana Bojara –Fijałkowskiego 
,,O zbójcach z Góry Chełmskiej i inne legendy o Koszalinie ‘’.

W konkursie wzięło udział sześć drużyn ze szkół  z Bonina, z Rosnowa,  z SP nr 7,  z SP nr 17,  z SP nr 21 i z Konikowa.

                                                                          Opiekun: Ewa Pawlik

Archiwa