Świąteczna zbiórka żywności dla schroniska Brata Alberta

W miesiącu kwietniu trwała w naszej szkole świąteczna zbiórka żywności dla osób najbardziej potrzebujących, którą przeprowadzili uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza  wraz z opiekunami. Dzięki ludziom dobrej woli i wielkiego serca, udało nam się zebrać ok. 60 kg żywności długoterminowej, która została przekazana bezpośrednio do schroniska Brata Alberta w Koszalinie.
Dziękujemy za okazane wsparcie na rzecz potrzebujących ludzi. Razem możemy zdziałać wiele…..

 Opiekunowie Klubu Wolontariusza :A.Kordek-Wiszniewska i B.Kuniczuk

Archiwa