Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2019

21 marca 2019 r. w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,KANGUR” pod kierownictwem Szkolnego Koordynatora, pani Krystyny Tarnowskiej.  

Wzięło w nim udział 37 uczniów z klas II-VII. Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania podanych zadań; stwarzał również możliwość przeżycia pięknej przygody
z matematyką. Uczniowie przygotowywali się do niego na zajęciach dodatkowych, w czasie których nauczyciele motywowali swoich podopiecznych do rozwijania samodzielności i samodyscypliny, zachęcali do podejmowania intelektualnych wyzwań.

            W trakcie konkursu uczestnicy dzielnie zmagali się z nieschematycznymi oraz wymagającymi dużej wiedzy i umiejętności zadaniami matematycznymi.

Poniżej prezentujemy wyniki tegorocznej edycji „KANGURA”:

  • W kategorii Kadet najlepszy wynik uzyskał: 

  Paweł Wiśniewski – klasa VII (wynik: laureat)

  • W kategorii Beniamin najlepsze wyniki uzyskali: 

 Alan Janik – klasa V (wynik: wyróżniony);

 Carmen Gralak – klasa V (wynik: wyróżniony);

 Paulina Marko – klasa V (wynik: wyróżniony);

 Michał Beska – klasa VI (wynik: wyróżniony).

– wszyscy wyróżnieni uczęszczali na koło matematyczne.

Uczestnikom gratulujemy matematycznego sukcesu!!!

                                                                                       Opracowanie: Krystyna Tarnowska

                                                                                                                              Szkolny Koordynator Konkursu

Archiwa