Sukces Pawła Wiśniewskiego w Kuratoryjnym Konkursie Matematycznym – etap wojewódzki

Jak co roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania wybranym przedmiotem nauczania, zorganizował wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie z całego województwa walczyli o tytuł laureata oraz o tytuł finalisty tych konkursów. Aby uzyskać zaszczytne tytuły należało najpierw przejść etap szkolny, aby następnie zmierzyć się z etapem rejonowym i ostatecznie awansować do finału – etapu wojewódzkiego.

W ubiegłym roku Paweł Wiśniewski był laureatem Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego, w tym roku został finalistą.

Tytuł laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego to nie tylko zaszczyt i sukces sam w sobie,  to  również szczególne przywileje, jakie otrzymuje uczeń:

  • celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
  • zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne
     z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku,
  • przyjęcie do wybranej szkoły, niezależnie od ustalonych przez szkołę kryteriów.

Zostać laureatem czy też finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty jest niezwykle trudno – trzeba wykazać się nie tylko umiejętnościami, ale też nietypowym myśleniem, a w przygotowania włożyć dużo pracy. Laureat i finalista tak trudnego i prestiżowego konkursu to wzór do naśladowania dla uczniów młodszych klas.

Zachęcamy do systematycznej, wytrwałej pracy – przykład Pawła pokazuje, że naprawdę warto!

                                                                                                          Opracowanie K. Tarnowska

Archiwa
Skip to content