„Bezpieczne Życie” w klasie 1.

Dnia 6 czerwca 2019r., uczniowie klasy I naszej szkoły, zakończyli realizację Programu „Bezpieczne Życie”. Były to trzy odrębne cykle tematyczne, realizowane w październiku i w grudniu 2018r. oraz w maju 2019r. Celem Programu było zgromadzenie doświadczeń w zakresie upowszechniania wiadomości i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia wśród dzieci oraz podniesienie ich świadomości z zakresu bezpieczeństwa. Część 1. stanowiły „Przygody Ognika”, w części 2. dzieci spotkały się z „Kicią i Rufim”, a częścią 3. było „Odnaleźć Zgubka”. Ognik – nauczył dzieci bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarowego. Kicia i Rufi – pokazały, jak  zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu, zaś Zgubek – nauczył dzieci kilku sztuczek, które trzeba zastosować w trudnych, wakacyjnych warunkach. „Bezpieczne Życie” realizowała w klasie I wychowawczyni – P. Dorota Tomczyk we współpracy z pedagogiem szkolnym P. Anną Kordek – Wiszniewską, która na zakończenie, wręczyła dzieciom pamiątkowe Dyplomy ukończenia kursów. Jako wakacyjną lekturę, uczniowie otrzymali także kolorowe komiksy „Bezpieczne dziecko”.

                                                                     Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa