Edukacja ekologiczna w szkole

Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie przez kolejny rok szkolny współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody w Koszalinie.  Do SK LOP należą uczniowie zarówno klas młodszych jak i starszych. W organizowanych konkursach i akcjach biorą udział także dzieci z  oddziału przedszkolnego. Z okazji 90-lecia LOP w Polsce szkoła przystąpiła do konkursu fotograficznego „Kwiaty Polskie”. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy VIII- Maja Willma oraz Lena Sobczyk z klasy II. Opiekunem uczniów byli nauczyciele: Andrzej Bezmian oraz Ewa Pawlik. W konkursie tym wzięło udział około 400 uczniów SK LOP ze wszystkich kół okręgu. Zdobyliśmy cenne dyplomy oraz nagrody rzeczowe połączone z prezentacją prac oraz wydaniem Kalendarza Młodego Przyrodnika 2019.  Podsumowanie odbyło się w grudniu 2018r. w ZS nr 2 im. St. Lema w Koszalinie.

          W konkursie Zarządu Okręgu LOP pt. „Rady na odpady”- nasi uczniowie brali udział osiągając ponownie statut laureatów. I miejsce zdobyła klasa 1., a III oddział przedszkolny. Podsumowanie konkursu miało miejsce w czerwcu 2019r. w siedzibie LOP w Koszalinie. Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i albumami. W naszej szkole do koła SK LOP należy 32 uczniów. Opiekunem w klasach starszych jest nauczyciel Andrzej Bezmian. W konkursach brały udział pod kierunkiem wychowawców: klasa I P. Dorota Tomczyk, klasa II P. Ewy Pawlik  oraz oddział przedszkolny P. Marlena Łuczak. Uczniowie klasy V oraz VI pod kierunkiem nauczyciela biologii i przyrody Pani Judyty Nowak, także brali udział w konkursach organizowanych przez LOP. Opiekunem w klasach VII i VIII był nauczyciel Andrzej Bezmian.  Nasza szkoła należy do szkół wyróżniających się we wzbudzaniu u uczniów szacunku do przyrody i środowiska. Klasa VIII pod kierunkiem nauczyciela Andrzeja Bezmiana realizowała innowację pedagogiczną z biologii pt. „Ekologiczne jest logiczne- okaż kulturę i chroń naturę”. Prowadzone zajęcia biologii wzbogacano elementami ekologii, ochrony przyrody, zdrowego trybu życia oraz badań środowiska.

                                                                                               Andrzej Bezmian

Archiwa