Pożegnanie klasy VIII w Szkole Podstawowej w Konikowie

W dniu 18 czerwca 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie uroczyście pożegnała uczniów klasy ósmej. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Ewa Korczak – Wójt Gminy Świeszyno, Bogdan Koryga – Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno, ks. Dawid Fuławka- Proboszcz Parafii w Świeszynie. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, wykonanym przez absolwentów. Później złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, który przekazali młodszym uczniom. Pani Wójt wręczyła stypendium ufundowane najlepszej uczennicy – Natalii Wojtaszek. Pani Dyrektor Szkoły – Dorota Nitka przekazała  uczennicom statuetki i dyplomy wzorowego ucznia. Wśród wyróżnionych znalazły się: Natalia Wojtaszek, Julia Świrska, Maja Willma, Natalia Żak, Joanna Hekiert
i Martyna Janeczek.
Wszyscy absolwenciotrzymali pamiątki ukończenia szkoły.
W części artystycznej uczniowie klasy ósmej podziękowali swoim nauczycielom
i wychowawcy. Dopełnieniem podniosłej atmosfery było przepiękne  wykonanie przez Wiktorię Romanowską pożegnalnej piosenki. Po niej w górę powędrowały birety.

Absolwentom życzmy powodzenia w kolejnym etapie edukacji.

Archiwa