Spotkanie profilaktyczne – Debata

13 września dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne Debata. Jest to program rekomendowany przez MEN w zakresie profilaktyki uniwersalnej.

Program spotkania był nastawiony na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Takie działania mają chronić naszą młodzież przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem innych ryzykownych zachowań związanych
z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

W Debacie wykorzystano  metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego, ilustrujące negatywne konsekwencje a także  zabawy dydaktyczne.

Archiwa