Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego!

W czwartek 26.09.2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie klas II-VIII. którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 7 kandydatów. Wszystkie głosy były ważne. Komisja wyborcza w składzie: Wiktoria Latkowska, Aleksandra Siudzińska czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Kasztelan

Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano:

  • przewodniczący SU – JULIA CZESNOWSKA
  • zastępca -HUBERT REPENDA
  • sekretarz- AMELIA WOJCIECHOWSKA
  • członkowie:
  • ZUZANNA SIENKIEWICZ
  • KINGA RADOMSKA

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Archiwa
Skip to content