Spotkanie z Policjantem

W dniu 7.10.2019 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego spotkały się z Policjantem z Miejskiej Komendy Policji w Koszalinie, Panią Marią Czajkowską.  Pani Policjantka przybliżyła dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym.  Dzieci  z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie wdzięczne przedszkolaki powiedziały wiersz o policjancie oraz wręczyły laurkę. Uzyskana wiedza na pewno przyda się  naszym przedszkolakom.  

Archiwa