Uczniowie klas młodszych w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas I – III uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą –  lekturki spod chmurki”, którego celem jest rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Projekt składa się z trzech modułów: I. Fikuśne lekturki spod chmurki, II. Zwierzęce lekturki spod chmurki, III. Polskie lekturki spod chmurki.
W każdym z modułów uczniowie wybierają cztery zadania do zrealizowaniu podczas omawiania danej lektury. Program Projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. W naszej szkole Projekt będzie realizowany jak Innowacja pedagogiczna. Pierwsze przygotowania już za nami!

                                                                Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa