Apel profilaktyczny – koronawirus

W dniu 02.03.2020 odbył się w naszej szkole apel profilaktyczny, którego celem było zapoznanie uczniów ze sposobami ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Pani dyrektor przypomniała uczniom o konieczności unikania bliskiego kontaktu z osobami mającymi gorączkę i kaszel a także zakrywaniu ust i nosa podczas kichania za pomocą chusteczki lub łokcia. Uprzedziła również uczniów, że będąc chorymi nie mogą przychodzić do szkoły – będą automatycznie odsyłani do domu. Jest to działanie prewencyjne, które w obecnej sytuacji jest konieczne. Rodzice także zostaną o tym powiadomieni przez dziennik elektroniczny. Pedagog umieściła we wszystkich toaletach uczniowskich informację jak właściwie myć ręce oraz materiały edukacyjne dla rodziców na tablicach umieszczonych na korytarzu szkoły.

Opracowanie : A. Kordek-Wiszniewska

Archiwa