„Fabryka Kompetencji Kluczowych”

14 września rozpoczęliśmy realizację kolejnych zajęć w ramach prowadzonego
w szkole projektu
skierowanego do uczniów klas I – VI oraz klas VIII „Fabryka Kompetencji Kluczowych” który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt wsparty jest funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej, jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Nasza szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do prowadzenia zajęć. W dłuższej perspektywie poprzez realizacje tego projektu planuje się  poprawę efektywności regionalnego systemu edukacji. Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat (01.09.2019 – 30.09.2021) w 30 szkołach w regionie.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia: koło teatralne rozwijające ekspresję kulturalną, rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim, wyrównawcze z języka polskiego, wyrównawcze z matematyki, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze, informatyki z robotyką dla uczniów oraz zajęcia logopedyczne.

Archiwa